Outlook Express

Otvorite Microsoft Outlook Express, i u Tools meni kliknite na Accounts…

Kliknite na Add dugme i u podmeniju koji se pojavi kliknite na Mail.

U Display Name polje upišite Vaše ime i prezime, zatim kliknite na Next.

Kod E-mail address upišite Vašu e-mail adresu (korisničko_ime@stcable.net), zatim kliknite na Next.

Za Incoming mail server upišite imap.stcable.net, za Outgoing mail server smtp.stcable.net, zatim
kliknite na Next.

Za Account name upišite Vaše korisničko ime, za Password Vašu e-mail lozinku, zatim kliknite na
Next.

Otvorite Tools meni u Outlook Express, i zatim kliknite na Accounts.

Izaberite vaš e-mail account i kliknite na Properties.

Izaberite opciju Servers i označite opciju My server requires authentication, pa posle izaberite
opciju Settings.

Vodeći distributer kablovske televizije kao i jedan od vodećih internet provajdera u Vojvodini koji je omogućio da stanovnici manjih naselja Vojvodine budu među prvima koji koriste navedene usluge u Srbiji.