IncrediMail

Otvorite IncrediMail, i u Tools meni kliknite na Accounts…

Kliknite na Add dugme.

Izaberite opciju Let me configure settings myself.

U polje Your name is ukucajte vaše puno ime, zatim u polje Your email address ukucajte Vašu email
adresu.

My incoming mail server type is: treba da stoji na POP3.
U polje Incoming mail server kucajte: POP3.stcable.net,
zatim u polje Outgoing mail server kucajte: SMTP.stcable.net

Za Username upišite Vaše korisničko ime, za Password Vašu e-mail lozinku, zatim kliknite na Next.

Kliknite na OK.

Otvorite Tools meni u IncrediMail, i zatim kliknite na Accounts.

Izaberite vaš e-mail account i kliknite na Properties.

Izaberite opciju Servers i označite opciju My server requires authentication, zatim kliknite na OK
dugme.

Zatvorite prozore za podešavanja, sa Close dugmetom.

Vodeći distributer kablovske televizije kao i jedan od vodećih internet provajdera u Vojvodini koji je omogućio da stanovnici manjih naselja Vojvodine budu među prvima koji koriste navedene usluge u Srbiji.