Opera

Otvorite program Opera, i u Tools meni kliknite na Mail and chat accounts…

Da bi počeli podešavanje E-mail naloga, kliknite na Yes.

Izaberite opciju Regular e-mail (POP) i kliknite na Next.

U polje Real Name upišite Vaše ime i prezime; u polje E-mail address Vašu e-mail adresu zatim
kliknite na Next.

U polje Login name upišite Vaše korisničko ime; u polje Password upišite Vašu lozinku za e-mail.

Za Incoming server kucajte pop3.stcable.net Za Outgoing server kucajte smtp.stcable.net

Ponovo otvorite Tools meni, i kliknite na Mail and chat accounts.

Sa liste izaberite nalog korisnicko_ime@stcable.net, i kliknite na Edit dugme.

Pod Servers za polje Authentication izaberite opciju Auto. Za Username kucajte Vaše korisničko ime,
a za Password Vašu lozinku.

Vodeći distributer kablovske televizije kao i jedan od vodećih internet provajdera u Vojvodini koji je omogućio da stanovnici manjih naselja Vojvodine budu među prvima koji koriste navedene usluge u Srbiji.