OUTLOOK EXPRESS

Otvorite Microsoft Outlook Express, i u Tools meni kliknite na Account.

Kliknite na Add dugme i u podmeniju koji se pojavi kliknite na Mail.

U Display Name polje upišite Vaše ime i prezime, zatim kliknite na Next.

Kod E-mail address upišite Vašu e-mail adresu (korisničko_ime@stcable.net), zatim kliknite na Next.

Za Incoming mail server upišite pop3.stcable.net, za Outgoing mail server smtp.stcable.net, zatim
kliknite na Next.

Za Account name upišite Vaše korisničko ime, za Password Vašu e-mail lozinku, zatim kliknite na
Next.

Kliknite na Finish, potom na Close.

Otvorite Tools meni u Outlook Express, i zatim kliknite na Accounts.

Izaberite vaš e-mail account i kliknite na Properties.

Izaberite opciju Servers i označite opciju My server requires authentication, pa posle izaberite
opciju Settings.

Označite opciju Use same settings as my incoming mail server.

Omogućavanje pristupa priloženim fajlovima

Fabrička podešavanja Outlook Express-a zabranjuju otvaranje priloženih fajlova, što onemogućuje
otvaranje računa koje šaljemo. Za isključivanje tih ograničenja potrebno je uraditi sledeće:

Otvorite Tools meni Outlook Express-a, i kliknite na Options

Otvorite Security podešavanja, i podesite da opcija „Do not allow attachments to be saved or opened
that could potentially be a virus“ ne bude selektovana

Kliknite na OK. Zatvorite Outlook Express da bi nastala promena postala aktivna.

Vodeći distributer kablovske televizije kao i jedan od vodećih internet provajdera u Vojvodini koji je omogućio da stanovnici manjih naselja Vojvodine budu među prvima koji koriste navedene usluge u Srbiji.